Departamentlər

Fev 07 Oxunub 28294
Rate this item
(0 votes)

Maarifçilik Verilişləri Departamenti
Departament insanları maarifləndirmək, dinləyiciyə həyatımızın müxtəlif sahələrinə dair informasiya çatdırmaq missiyasını həyata keçirir. Bundan başqa verilişlərdə Azərbaycan tarixinin ayrı-ayrı səhifələri, mühüm əhəmiyyətə malik tarixi hadisələr, görkəmli şəxsiyyətlər, milli qəhrəmanlar, Azərbaycanın məşhur alimləri, bəşəriyyətin tərəqqisində böyük rolu olan kəşflər, təhsilin aktual problemləri, ölkənin idman həyatı barədə söhbətlər əsas yer tutur.

Ədəbiyyat və İncəsənət Departamenti
Azərbaycan ədəbiyyatının klassik və müasir simalarını tanıtmaq, şifahi xalq ədəbiyyatımızın gələnəklərini, aşıq sənətini, poeziya nümunələrini geniş dinləyici auditoriyasına çatdırmaq bu departamentin əsas işidir. Efirə dəvət edilən şairlərin, aşıqların və incəsənət sahəsində çalışan digər sənətkarların seçiminə xüsusi meyarlarla yanaşılır.

Musiqi və Əyləncəli Verilişlər Departamenti
Klassik və müasir Azərbaycan musiqisinin, muğamlarımızın və xalq mahnılarımızın təbliği, görkəmli musiqi xadimlərinin, bəstəkar və xanəndələrin yaradıcılığı ilə geniş dinləyici auditoriyasinı tanış etmək departamentin fəaliyyətinin ana xəttini təşkil edir. Azərbaycan musiqisinin incilərinə geniş yer ayrılır. Efirdə səsləndirilən musiqi əsərlərinin, mahnıların seçimində professionallıq və elitarlıq əsas meyar hesab olunur.

HomeRADİODepartamentlər
ITV Duzelis

Select one of sample color schemes

Google Font

Menu Font
Body Font
Heading Font

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Top Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Mainmenu Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Slider Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Scroller Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Mainframe Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Scroller Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Scroller Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Menu Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image