“Beynəlxalq təhlükəsizlik” kitabının təqdimatı

Apr 20 Oxunub 507
Rate this item
(0 votes)

Azərbaycan Dillər Universitetinin Beynəlxalq münasibətlər kafedrasında hazırlanan "Beynəlxalq təhlükəsizlik" dərsliyinin təqdimatı olub.

Kitabda beynəlxalq təhlükəsizliyin ümumi-nəzəri və regional problemləri kompleks şəkildə, sistemli olaraq dərindən təhlil edilib. Təqdimatda bildirilib ki, vacib siyasi, təhlükəsizlik məsələlərinin milli maraqlara uyğun araşdırılması və təqdim olunması gənc nəslin ideoloji hazırlığının gücləndirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Qlobal miqyasda və müxtəlif regionlarda cərəyan edən təhlükəsizlik proseslərinin düzgün dərk olunması və tədrisi milli təhlükəsizliyin təmin olunmasının vacib hissəsidir. On dörd fəsildən ibarət olan dərslikdə çoxsaylı xəritələr, sxemlər, diaqramlar, cədvəllər və digər yardımçı materiallar əks olunub. Bu da əsas məzmunu daha yaxşı mənimsəməyə kömək edir, onun tədris-metodik əhəmiyyətini artırır.

HomeELM VƏ TEXNOLOGİYAYeni kiber hücumlar barədə xəbərdarlıq edilib
ITV Duzelis

Select one of sample color schemes

Google Font

Menu Font
Body Font
Heading Font

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Top Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Mainmenu Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Slider Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Scroller Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Mainframe Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Scroller Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Scroller Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Menu Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image